Kontakt: tel: 32 724 08 07, kom.: 506 127 827,  570 123 162;

e-mail: biuro@ekol-bhp.pl, biuro@ekol-bhp.sklep.pl

Ochrona środowiska

Opierając się na doświadczeniu pracowników oraz współpracy z renomowanymi firmami posiadającymi odpowiednie akredytacje oraz pozwolenia i decyzje oferujemy Państwu bogatą ofertę usług w zakresie ochrony środowiska.
W tym zakresie działalności oferujemy:
» cykliczne rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do urzędów,
» cykliczne rozliczanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
» pomoc w usuwaniu odpadów w tym odpadów niebezpiecznych (między innymi takich jak: azbest, PCB),
» opracowywanie wniosków o pozwolenia administracyjne (odpady, emisje do atmosfery),
» monitoring formalno - prawny przestrzegania zapisów zawartych w Państwa decyzjach dotyczących ochrony środowiska,
» reprezentowanie Państwa interesów w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)
» stałe doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno - prawnych i udzielaniem wiążących porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz interpretacjach organów administracyjnych,
» przeprowadzenie cyklu szkoleń dla Pracowników zakładu, w celu przestrzegania wymogów decyzji administracyjnych,
» opracowanie wewnątrzzakładowych procedur organizacyjnych zapewniających funkcjonowanie zakładu zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Prawa Ochrony Środowiska,
» zgłaszanie instalacji niewymagających pozwolenia. 
 

"EKOL-BHP" Firma Usługowo-Doradcza, 40-082 Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 27, tel. 32 724 08 07, kom. 506 127 827
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Zapoznaj się z polityką cookies klikając link Polityka Prywatności

USŁUGI OCHRONY ŚRODOWISKA DLA FIRM - FIRMA EKOL-BHP

Usługi ochrony środowiska dla firm Usługi ochrony środowiska dla firm poleca Firma EKOL-BHP. Kontakt: tel.: 32 724 08 07, kom 506 127 827. Oferujemy również usługi bhp takie jak ocenę ryzyka zawodowego, postępowania powypadkowe.

Usługi ochrony środowiska

Opłaty środowiskowe

Gospodarka odpadami

Decyzje środowiskowe
Ochrona środowiska doradztwo