Ocena ryzyka zawodowego

 

Oferujemy Państwu dokonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie oraz sporządzenie pełnej dokumentacji.
Poszczególne etapy Oceny Ryzyka Zawodowego:
»  zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego.
»  identyfikacja zagrożeń.
»  oszacowanie ryzyka.
»  określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe.
»  dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego.
Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy według życzenia klienta zgodnie z normą PN-N-18002 lub metodą Risk Score.

 


Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002).
W przepisach prawa (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) ryzyko zawodowe zostało zdefiniowane jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.
Natomiast zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy ryzyko zawodowe to kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia


Podstawa prawna

■Kodeks pracy
■Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
■Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
■Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne
■Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
■Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych dnia 25 kwietnia 2017
 

"EKOL-BHP" Firma Usługowo-Doradcza, 40-082 Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 27, tel. 32 724 08 07, kom. 506 127 827

Kontakt: tel: 32 724 08 07, kom.: 506 127 827,  570 123 162;

e-mail: biuro@ekol-bhp.pl, biuro@ekol-bhp.sklep.pl

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Zapoznaj się z polityką cookies klikając link Polityka Prywatności

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO TANIO, FACHOWO, SOLIDNIE EKOL-BHP

Profesjonalna ocena ryzyka zawodowego. Zainteresowanych sporządzeniem oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zapraszamy do kontaktu z nami tel.: 32 724 08 07, kom 506 127 827, Firma EKOL_BHP.

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko na stanowiskach pracy

Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego

Ocena zagrożeń na stanowiskach pracy
Zagrożenia na stanowiskach pracy