Kontakt: tel: 32 724 08 07, kom.: 506 127 827,  570 123 162;

e-mail: biuro@ekol-bhp.pl, biuro@ekol-bhp.sklep.pl

Wypadki

Oferujemy Państwu przeprowadzenie dochodzenia powypadkowego oraz sporządzenie wszelkich protokołów i kart wymaganych w dokumentacji powypadkowej.
Prowadzimy i monitorujemy całość dochodzenia powypadkowego:
» wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku,
» zebranie oświadczeń od poszkodowanego i świadków,
» sporządzenie protokołu powypadkowego,
» opracowanie zarządzenia powypadkowego,
» sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,
» założenie rejestru wypadków przy pracy,
» przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego.
Prowadzimy również dochodzenia powypadkowe związane z wypadkami w drodze do pracy i z pracy.


WAŻNE

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami.
Osoba kierująca pracownikami nie musi przechodzić odrębnego szkolenia z zakresu w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego, wystarczy, że ukończy z wynikiem pozytywnym

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)


WAŻNE

WAŻNE
Wypadek śmiertelny
Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr167 z 2009 r., poz. 1322)- za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie 6 miesięcy od zdarzenia.
Ciężki wypadek
Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 167 z 2009 r., poz. 1322)- za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
Zbiorowy wypadek
Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 167 z 2009r., poz. 1322) - za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

 


WAŻNE
W razie zaistnienia wypadku przy pracy jednym z najistotniejszych obowiązków pracodawcy jest ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. W tym celu musi powołać właśnie zespół powypadkowy. Co do zasady w jego skład wchodzą (§ 3 rozporządzenia):
· pracownik służby bhp,
· społeczny inspektor pracy.

W przypadku, gdy na pracodawcy nie ciąży wynikający z art. 23711 § 1 K.p. obowiązek tworzenia służby bhp, skład zespołu powypadkowego tworzą (§ 4 ust. 1 rozporządzenia):
· pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy,
· społeczny inspektor pracy.

Natomiast w firmie, w której nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w tej dziedzinie (§ 4 ust. 4 rozporządzenia).

 

"EKOL-BHP" Firma Usługowo-Doradcza, 40-082 Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 27, tel. 32 724 08 07, kom. 506 127 827
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Zapoznaj się z polityką cookies klikając link Polityka Prywatności

DOKUMENTACJA POWYPADKOWA TANIO, FACHOWO, SOLIDNIE EKOL-BHP

Dokumentacja wypadków przy pracy. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami tel.: 32 724 08 07, kom 506 127 827, Firma EKOL_BHP.

Wypadki przy pracy

Dokumentacja wypadkowa

Protokół wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Protokół powypadkowy
Dokumentacja powypadkowa