"EKOL-BHP" Firma Usługowo-Doradcza, 40-082 Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 27, tel. 32 724 08 07, kom. 506 127 827

Szkolenie bhp e-learning

 

Zapraszamy na szkolenia bhp w formie e-learning. Szkolenia prowadzone są na platformie jednej z czołowych firm e-learningowych w Polsce firmy MyNetwork. Oferujemy prawdziwe szkolenia e-learning a nie jak to wiele firm proponuje folder z dokumentami.
Szkolenie BHP w formie e-learning, to program multimedialny dostępny poprzez internet pod adresem http://kursy.mylearning.pl.
Użytkownik otrzymuje odpowiednie dane dostępowe, wchodzi na stronę internetową, podaje nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie rozpoczyna szkolenie. Szkolenie trwa ok. 3 godzin. W każdej chwili użytkownik może je zatrzymać, a potem powrócić do miejsca, w którym wcześniej przerwał naukę. Ważne jest tylko, aby cały kurs ukończyć w ciągu 30 dni od otrzymania danych dostępowych. Po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego pocztą tradycyjną wysyłany jest do Państwa certyfikat ukończenia szkolenia.
Co jest bardzo ważne, szkolenie w takiej formie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. jest ważnym formalnie szkoleniem, tak samo jak zaświadczenie, które otrzyma użytkownik po ukończonym szkoleniu.

Zaznaczyć należy, że z naszej oferty szkole

 


 

Cena

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno biurowych (PL)-  57,99 zł brutto.
Szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej (PL)- 98,40 zł brutto.
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych -  98,40 zł brutto.

 

Szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej (Angielski)- 178,35 zł brutto.

 

Jak to działa

Krok I: złożenie zamówienia poprzez przesłanie danych uczestników szkolenia ( tabela excel znajduje się tutaj - pobrać można klikając arkusz imporu )
Krok II: Przekazanie danych dostępowych dla uczestników
Krok III: Nauka. Uczestnicy szkolenia w ciągu 30 dni przyswajają wiedzę. W tym terminie mają nieograniczoną liczbę logowań do platformy. Mogą kończyć w dowolnym miejscu, po czym znów zaczynać. Na 3 dni przed upływem szkolenia każdy uczestnik zostanie mailowo poinformowany o tym, iż czas na szkolenie się kończy.
Krok IV: Na zakończenie szkolenia pracownik będzie musiał napisać test. Na podstawie pozytywnego wyniku testu, zostaną wystawione zaświadczenia, które wysłane zostaną do Państwa tradycyjną

Zawartość szkolenia:

 

 

Dla pracowników administracyjno-biurowych:
Okresowe szkolenie BHP jest adresowane do pracowników administracyjno-biurowych. Zawarte w nim materiały poruszają zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy oraz sposobami organizacji systemu bezpieczeństwa w firmie.

Kiedy należy przeprowadzić to szkolenie?

Zgodnie z ustawą w szkoleniu okresowym pracownik administracyjno biurowy powinien uczestniczyć:
 • pierwszy raz –  w ciągu 12 miesięcy od daty zatrudnienia
 • nastepnie – co 6 lat.

Czas trwania

Około 2 godzin. Szkolenie można przerwać i kontynuować w dowolnym momencie. Do testu końcowego można podchodzić dowolną ilość razy.

Certyfikat

Szkolenie jest zakończone pełnoprawnym imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP. Zgodnie z ustawą certyfikat dla szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych jest ważny przez 6 lat.

Spis treści

 • Wstęp
 • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
 • Organizacja stanowisk pracy
 • Metody ochrony przed zagrożeniami dla życia i zdrowia
 • Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożenia
 • Prawo pracy
 • Test końcowy
 
Kadra kierownicza:
Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej wraz z imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP. Szkolenie dedykowane dla grup:
 • pracodawcy (w tym pracodawcy, którzy sami chcą prowadzić szkolenia wstępne dla pracowników),
 • kierownicy,
 • mistrzowie,
 • brygadziści.
Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej Szkolenie zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

Kiedy należy przeprowadzić to szkolenie?

Zgodnie z ustawą w szkoleniu okresowym kadra kierownicza powinna uczestniczyć:
 • pierwszy raz –  w ciągu 6 miesięcy od daty zatrudnienia
 • następnie – co 5 lat.

Czas trwania

Około 2 godzin. Szkolenie można przerwać i kontynuować w dowolnym momencie. Do testu końcowego można podchodzić dowolną ilość razy.

Certyfikat

Szkolenie jest zakończone pełnoprawnym imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP. Zgodnie z ustawą certyfikat dla szkolenia okresowego dla pracodawców i kadry kierowniczej jest ważny przez 5 lat.

Spis treści

 • Wstęp
 • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń
 • Organizacja stanowisk pracy biurowej
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP
 • Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożenia
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska
 • Test końcowy
Pracownicy inżynieryjno - techniczni:
Okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych wraz z imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP . Szkolenie dedykowane dla grup:
 • projektanci,
 • konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • technolodzy,
 • organizatorzy produkcji,
 • inne pokrewne.
Szkolenie dedykowane jest dla pracowników na stanowiskach inżynieryjnych oraz technicznych. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy projektantów, konstruktorów i technologów.

Kiedy należy przeprowadzić to szkolenie?

Zgodnie z ustawą w szkoleniu okresowym pracownik inżynieryjno-techniczny powinien uczestniczyć:
 • pierwszy raz –  w ciągu 12 miesięcy od daty zatrudnienia
 • nastepnie – co 5 lat.

Czas trwania

Około 4 godzin. Szkolenie można przerwać i kontynuować w dowolnym momencie. Do testu końcowego można podchodzić dowolną ilość razy.

Certyfikat

Szkolenie jest zakończone pełnoprawnym imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP. Zgodnie z ustawą certyfikat dla szkolenia okresowego dla pracodawców i kadry kierowniczej jest ważny przez 5 lat.

Zawartość szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Regulacje prawne z zakresu BHP
 • Odpowiedzialność związana z wykonywanym zawodem
 • Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy
 • Wymagania BHP oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych
 • System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami BHP
 • Zagrożenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia – metody identyfikacji i oceny ryzyka
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami BHP
 • Nowoczesne rozwiązania wpływające na poprawę warunków BHP
 • Urządzenia zabezpieczające
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Zasady postępowania w razie wypadku
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Test końcowy
 

Przedstawiciele handlowi - darmowy dodatek:

Uzupełnienie okresowego szkolenia BHP o zagadnienia związane z pracą przedstawiciela handlowego.

Z myślą o przedstawicielach handlowych stworzyliśmy kurs, który stanowi uzupełnienie okresowego szkolenia BHP o zagadnienia szczególnie ważne w ich pracy. Zastosowane rozwiązania interaktywne przedstawiają uczestnikowi szkolenia związki przyczynowo-skutkowe oraz sprzyjają wykształceniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach typowych i problemowych, z jakimi spotykają się w swojej pracy przedstawiciele handlowi.

 

Kontakt: tel: 32 724 08 07, kom.: 506 127 827,  570 123 162;

e-mail: biuro@ekol-bhp.pl, biuro@ekol-bhp.sklep.pl

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Zapoznaj się z polityką cookies klikając link Polityka Prywatności

GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.; "J.T.C." S.A; Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.; Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., ENERGOINSTAL S.A.; JOBS.PL S.A.; MPGK Katowice Sp. z o.o.;EXBUD SKANASKA S.A.; ATLAS POLAND Sp. z o.o.; Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach; LSI SOFTWARE S.A.; BARTEK S.A.;  "DROP" S.A.; AB Industry S.A., Mix electronics S.A.; Elmech-Kazeten Sp. z o.o.;  SERENISSIMA POLSKA Sp. z o.o.; Keraniss Sp. z o.o., Techformont Sp. z o.o.; GTX Hanex Plastic Sp. z o.o., SIMET S.A.; STALOBREX Sp. z o.o.; Emedium Sp. z o.o.; OPEK Sp. z o.o.; MACMILLAN POLSKA Sp. z o.o.; "ATOS" Sp. z o.o.; Urząd Gminy w Psarach; Gimnazjum Nr. 4 w Dąbrowie Gorniczej; NBP; Zespoł Nauczycielskich Kolegiów Jezykowych w Sosnowcu; BUDONIS Sp. z o.o.; Huta "Będzin" S.A.; ASI POLSKA Sp. z o.o.; DOSTER Sp. z o.o.;., GIMNAZJUM NR 13 w Katowicach; Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu; ADM w Sosnowcu; NOMAX Sp. z o.o.; PMICOMBERA Sp. z o.o.; 4 PARTNERS POLSKA Sp. z o.o.;  POLSOFT ENGINEERING Sp. z o.o., IQFM Sp. z o.o.; NZOZ Osrodek Zdrowia w Sworach; "ROMICO" Sp. z o.o.; JD-Tols Polska Sp. z o.o.; PRONOS Sp. z o.o.; UNIDAWELD Dariusz Szota; F.H.U.P. "BUD-MET"; Audit Consulting Municipal Sp. z o.o.; GLASSKONCEPT Sp. z o.o.; Nasza Era Sp. z o.o.; JD-Tols Polska Sp. z o.o.;  Zakład Stolarsko Tartaczny – Ryszard Winiecki; EURODIRECT Sp. z o.o.; POLZUG INTERMODAL POLSKA Sp. z o.o.; Biuro Turystyki ZNP LOGOS TUR; VERSO APT Sp. z o.o.; WORK EXPRES Sp. z o.o.; Restauracja La Cantina; NOMAG Sp. z o.o.; Stowarzyszenie Niepełnosprawni Sp. z o.o.; Leiter Polska Sp. z o.o.; ECOPIG Sp. z o.o.; Biuro Turystyki ZNP Logo Tur Sp. z o.o., Spóldzielnia Mieszkaniowa „GWIAZDA”, GREENLUX Sp. z o.o., SUPER TRAWEL GROUP Sp. z o.o., Firma Handlowo Usługowa ELEWAX , KTM Sp. z o.o., Precision HR Sp. z o.o., Liani 2 Sp. z o.o., ICC sp. z o.o.; AP&T Polska Sp. z o.o.; HARTWIG-TRANS Sp. z o.o.; Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Porębie Żegoty; PW "GOMEX" Sp. J.; KOMORNIK SADOWY przy Sądzie w Dąbrowie Górniczej Piotr Nowerski; MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BEDZINIE; DARMAN EUROPE SP. Z O.O.; "CATBUD" Sp. z o.o.; Titan Lux Sp. z o. o.; Exact Systems Sp. z o.o.; AKSAM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością; MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej; JINFA Sp. z o.o.; Tritex Sp. z o.o.; Silesia Recycling Sp. z o.o.; VITBERG BIS Przychodnia Vita Medicus; AUTO TRUCK SPYRA; Maintpartner ASI Spólka z o.o.; SECURAL Jacek Giersz; EFEKT Tomasz Szota; Wydawnictwo "TRIADA"; Heisterkamp Transport Sp. z o.o.; "HALE NAMIOTOWE"; "GEOPOMIAR" FHU "KROTON"; Uslugi budowlane FACHUR; Hurtownia BAX; PHU KOM-BUD; KARO-TEL; "REVIVAL'; PROFTECH s.j.; "RAZ DWA TRZY"; ADPARIT S.C.; APTEKA "VIS-VITALIS" S.C.; APTEKA "FLOS" S.C.; "MISTRAL" Firma Wielobranzowa; APTEKA "HIBISKUS" S.C.; SPEED S.C. Szkoła Jezyka Angielskiego; Salon Urody "Joanna"; P.H.U. "AER"; F.P.H. Janina Debowiec; F.U.H. "EWI"; PANORAMA S.C.;  Szkoła Podstawowa nr 3 w Mikołowie; Miejskie Przedszkole Nr 3 w Mikołowie; Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Mikołowie; Przedszkole Nr 9 w Mikołowie; Szkoła Podstawowa nr 4w Mikołowie; Przedszkole nr 12 w Mikołowie; Szkoła Podstawowa nr 5 w Mikołowie; Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Mikołowie; Szkoła Podstawowa nr 8 w Mikołowie; Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie; Przedszkole Nr 4 w Mikołowie; FIRMA HANDLOWA Marzena Witek; PRACOWNIA ZLOTNICZA DARIUSZ WITEK; DAR-KLIMA Dariusz Konderak; KPS Spolka Jawna; Uslugi Transportowe Jerzy Mroz; Usługi Transportowe Mariusz Długokecki; CARBO-CAR; Kalmar Robert Kreczmanski; SKLEP GARMAŻERYJNO-SPOZYWCZY w Tychach; Osrodek Szkolenia Kierowców "ELKAR; FHU "EKON" Jarosław Trzaskowski; MARTINS Marcin Zebrowski; "ALFA" Barbara Jablonska; Usługi Transportowe Jerzy Mróz; Pracownia Stolarsko Tapicerska Eli i Pawła Dunajewskich; Fundacja im. Grzegorza Dolniaka; Agencja Niań i Opiekunek "RODZINA"; Blacharstwo Tomasz Pawelec; Biuro Senatora Misiołka; San Marco 2; FHU GALF; PRESSUS Michał Kulej; FESTA-TECH S.C.; FHW FACHOWIEC; DAGO OFFICE Damian Górny; LAMPART Marcin Księżyk; Firma Intrata Koryniowski Krzysztof; Spółdzielnia Mieszkaniowa „GWIAZDA”; ITS SILESIA Jacek Pańczyk; ROBMAR; Bluwer Trans Lucyna Tomaszewska;  HANOI-NGUYEN VAN KHOE; PHU Joanna Bruzda; Tommedia Tomasz Moskal; FHUP TRANZDREW; Firma Pareneza Tadeusz Otka; MODNA SZAFA Barbara Góra; Salon Kosmetyczny ELILAH; PHU MOD-KOM Damian Buła; F.P.H.U REKORAL Zbigniew Rostek; DoDo Agnieszka Swiercz; STUDIO DESIGN - Adam Wosik; KOPPE Gola i Drobczyk Spółka Jawna; AGMAR Marek Kłopocki, Dawid Marszałek; Mc Sat s.c. Jerzy Wojtas, Magdalena Wojtas; Silesia Escort Service Tomasz Ptasinski; EKO-MIASTO; TADO Dariusz Kempa; WEDAL Edyta Wieczorek; ArtPiomar Marzena Ryłko-Piotrowska; Firma Budowlano-Sprzatajaca NAD-BUD; Zakład Sprzętu Rehabilitacyjnego Stanisław Misiarz; Kancelaria Podatkowa Anna Piątkowska; RED SEVEN Dariusz Drewiczewski;

SZKOLENIA BHP E-LEARNING

Szkolenia bhp e-learning EKOL-BHP Firma Usługowo - Doradcza,tel.: 32 724 08 07, kom 506 127 827. Zapraszamy na szkolenia bhp w formie e-learning dla pracodawców, pracowników administracyjno biurowych, kadry inżynieryjno-technicznej. (szkolenia BHP Śląsk, kursy bhp Śląsk, BHP Małopolska)

Szkolenia bhp

Szkolenia e-learning dla pracodawców

Szkolenia pracowników administracyjno biurowych

Szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej
Szkolenia bhp online