Szkolenie do prac przy azbeście

 

Szkolenie przygotowuje do bezpiecznego wykonywania prac przy materiałach zawierających azbest.
Szkolenie jest przeznaczone dla właścicieli firm dekarskich i ogólnobudowlanych a także dla osób kierujących pracownikami przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, którzy zamierzają prowadzić usługi usuwania azbestu z budynków i instalacji przemysłowej
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) pracodawca jest zobowiązany zorganizować szkolenie dla pracowników oraz osób kierujących pracownikami, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu.
Szkolenie takie powinno być przeprowadzone zgodnie z programem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

 

Zakres szkolenia
Szkolenie przygotowuje do pracy przy azbeście i w swym zakresie obejmuje:
- identyfikację zagrożeń
-eliminację zagrożeń
-sposoby zapobiegawcze
- postępowanie zgodne z zasadami BHP
- zasady postępowania przy usuwaniu azbestu
- postępowanie w sytuacjach awaryjnych
- badania lekarskie (rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r.w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji)
- transport i składowanie materiałów ( w tym ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym

Cel szkolenia:
- zaznajomienia z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą
- poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- nabycie umiejętności wykorzystywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy, osobom które uległy wypadkom

"EKOL-BHP" Firma Usługowo-Doradcza, 40-082 Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 27, tel. 32 724 08 07, kom. 506 127 827

Kontakt: tel: 32 724 08 07, kom.: 506 127 827,  570 123 162;

e-mail: biuro@ekol-bhp.pl, biuro@ekol-bhp.sklep.pl

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Zapoznaj się z polityką cookies klikając link Polityka Prywatności

SZKOLENIA AZBESTOWE - SZKOLENIA BHP DO PRAC PRZY AZBEŚCIE

Profesjonalne szkolenia bhp do prac przy azbeście. Zainteresowanych szkoleniami zapraszamy do kontaktu z nami tel.: 32 724 08 07, kom 506 127 827, Firma EKOL_BHP. (szkolenia BHP azbestowe)

Szkolenia bhp do prac przy azbeście

Szkolenia azbestowe

Szkolenia azbest

Szkolenia do azbestu
Szkolenia pracowników do prac przy azbeście