"EKOL-BHP" Firma Usługowo-Doradcza, 40-082 Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 27, tel. 32 724 08 07, kom. 506 127 827

Szkolenie bhp e-learning

 

Zapraszamy na szkolenia bhp w formie e-learning. Szkolenia prowadzone są na platformie jednej z czołowych firm e-learningowych w Polsce firmy MyNetwork. Oferujemy prawdziwe szkolenia e-learning a nie jak wiele firm udostępnia folder z dokumentami.
Użytkownik otrzymuje odpowiednie dane dostępowe, wchodzi na stronę internetową, podaje nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie rozpoczyna szkolenie. Szkolenie trwa ok. 3 godzin. W każdej chwili użytkownik może je zatrzymać, a potem powrócić do miejsca, w którym wcześniej przerwał naukę. Ważne jest tylko, aby cały kurs ukończyć w ciągu 30 dni od otrzymania danych dostępowych. Po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego pocztą tradycyjną wysyłany jest do Państwa certyfikat ukończenia szkolenia.
Co jest bardzo ważne, szkolenie w takiej formie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. jest ważnym formalnie szkoleniem, tak samo jak zaświadczenie, które otrzyma użytkownik po ukończonym szkoleniu.

Zaznaczyć należy, że z naszej oferty szkoleń e-learning skorzystało i korzysta wiele znaczących firm.
 

 


 

Cena

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno biurowych (PL)-  57,99 zł brutto.
Szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej (PL)- 98,40 zł brutto.
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych -  98,40 zł brutto.

 

Szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej (Angielski)- 178,35 zł brutto.

 

Jak to działa

Krok I: złożenie zamówienia poprzez przesłanie danych uczestników szkolenia ( tabela excel znajduje się tutaj - pobrać można klikając arkusz imporu )
Krok II: Przekazanie danych dostępowych dla uczestników
Krok III: Nauka. Uczestnicy szkolenia w ciągu 30 dni przyswajają wiedzę. W tym terminie mają nieograniczoną liczbę logowań do platformy. Mogą kończyć w dowolnym miejscu, po czym znów zaczynać. Na 3 dni przed upływem szkolenia każdy uczestnik zostanie mailowo poinformowany o tym, iż czas na szkolenie się kończy.
Krok IV: Na zakończenie szkolenia pracownik będzie musiał napisać test. Na podstawie pozytywnego wyniku testu, zostaną wystawione zaświadczenia, które wysłane zostaną do Państwa tradycyjną

Zawartość szkolenia:

 

 

Dla pracowników administracyjno-biurowych:
Okresowe szkolenie BHP jest adresowane do pracowników administracyjno-biurowych. Zawarte w nim materiały poruszają zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy oraz sposobami organizacji systemu bezpieczeństwa w firmie.

Kiedy należy przeprowadzić to szkolenie?

Zgodnie z ustawą w szkoleniu okresowym pracownik administracyjno biurowy powinien uczestniczyć:
 • pierwszy raz –  w ciągu 12 miesięcy od daty zatrudnienia
 • nastepnie – co 6 lat.

Czas trwania

Około 2 godzin. Szkolenie można przerwać i kontynuować w dowolnym momencie. Do testu końcowego można podchodzić dowolną ilość razy.

Certyfikat

Szkolenie jest zakończone pełnoprawnym imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP. Zgodnie z ustawą certyfikat dla szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych jest ważny przez 6 lat.

Spis treści

 • Wstęp
 • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
 • Organizacja stanowisk pracy
 • Metody ochrony przed zagrożeniami dla życia i zdrowia
 • Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożenia
 • Prawo pracy
 • Test końcowy
 
Kadra kierownicza:
Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej wraz z imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP. Szkolenie dedykowane dla grup:
 • pracodawcy (w tym pracodawcy, którzy sami chcą prowadzić szkolenia wstępne dla pracowników),
 • kierownicy,
 • mistrzowie,
 • brygadziści.
Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej Szkolenie zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

Kiedy należy przeprowadzić to szkolenie?

Zgodnie z ustawą w szkoleniu okresowym kadra kierownicza powinna uczestniczyć:
 • pierwszy raz –  w ciągu 6 miesięcy od daty zatrudnienia
 • następnie – co 5 lat.

Czas trwania

Około 2 godzin. Szkolenie można przerwać i kontynuować w dowolnym momencie. Do testu końcowego można podchodzić dowolną ilość razy.

Certyfikat

Szkolenie jest zakończone pełnoprawnym imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP. Zgodnie z ustawą certyfikat dla szkolenia okresowego dla pracodawców i kadry kierowniczej jest ważny przez 5 lat.

Spis treści

 • Wstęp
 • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń
 • Organizacja stanowisk pracy biurowej
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP
 • Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożenia
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska
 • Test końcowy
Pracownicy inżynieryjno - techniczni:
Okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych wraz z imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP . Szkolenie dedykowane dla grup:
 • projektanci,
 • konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • technolodzy,
 • organizatorzy produkcji,
 • inne pokrewne.
Szkolenie dedykowane jest dla pracowników na stanowiskach inżynieryjnych oraz technicznych. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy projektantów, konstruktorów i technologów.

Kiedy należy przeprowadzić to szkolenie?

Zgodnie z ustawą w szkoleniu okresowym pracownik inżynieryjno-techniczny powinien uczestniczyć:
 • pierwszy raz –  w ciągu 12 miesięcy od daty zatrudnienia
 • nastepnie – co 5 lat.

Czas trwania

Około 4 godzin. Szkolenie można przerwać i kontynuować w dowolnym momencie. Do testu końcowego można podchodzić dowolną ilość razy.

Certyfikat

Szkolenie jest zakończone pełnoprawnym imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP. Zgodnie z ustawą certyfikat dla szkolenia okresowego dla pracodawców i kadry kierowniczej jest ważny przez 5 lat.

Zawartość szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Regulacje prawne z zakresu BHP
 • Odpowiedzialność związana z wykonywanym zawodem
 • Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy
 • Wymagania BHP oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych
 • System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami BHP
 • Zagrożenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia – metody identyfikacji i oceny ryzyka
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami BHP
 • Nowoczesne rozwiązania wpływające na poprawę warunków BHP
 • Urządzenia zabezpieczające
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Zasady postępowania w razie wypadku
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Test końcowy
 

Przedstawiciele handlowi - darmowy dodatek:

Uzupełnienie okresowego szkolenia BHP o zagadnienia związane z pracą przedstawiciela handlowego.

Z myślą o przedstawicielach handlowych stworzyliśmy kurs, który stanowi uzupełnienie okresowego szkolenia BHP o zagadnienia szczególnie ważne w ich pracy. Zastosowane rozwiązania interaktywne przedstawiają uczestnikowi szkolenia związki przyczynowo-skutkowe oraz sprzyjają wykształceniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach typowych i problemowych, z jakimi spotykają się w swojej pracy przedstawiciele handlowi.

 

Skanska S.A., Górażdże Cement S.A.,  ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o., Komenda, Wojewódzka Policji w Katowicach, Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o., Huhtamaki Foodservice Poland Sp z o.o., Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im Gen. Jerzego Ziętka S. A, Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, Energomontaż Zachód Wrocław Sp.z o.o., "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Sąd Rejonowy w Chorzowie, "J.T.C." Spółka Akcyjna, Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, AB Industry S.A., LEROY MERLIN POLSKA SP. Z  O.O., Fabryka Przewodów Energetycznych S.A., Berger Bau Polska Sp. z o.o., BAP Image Systems GmbH sp. z o.o., Oddział w Polsce, The Swatch Group (Polska) SP. Z O.O., STALOBREX Sp. z o.o., Saint-Gobain Polska Sp. z o.o., Izis-building & fitness factory, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sosnowcu, BINARY HELIX S.A., FOTA S.A., ATLAS POLAND Sp. z o.o.; , RIO w Katowicach, BARTEK S.A.; , Huta "Będzin" S.A, GTX Hanex Plastic Sp. z o.o, "ATOS" Sp. z o.o., Mix electronics S.A., Farby KABE Polska Sp. z o.o., SERENISSIMA POLSKA Sp. z o.o., AIB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia, OPEK Sp. z o.o.; , 4Partners Transport sc Barbara Dziechciarz Paweł Słomiany Tomasz Suchoń, MACMILLAN POLSKA Sp. z o.o, Gmina Łazy, Play4Mix Sp. z o.o., SĄD REJONOWY w Będzinie, Sąd Rejonowy w Chorzowie, ICC Sp. z o.o., Jones Lang LaSalle Property Management Sp. z o.o, ZWSE Rzeszów Sp. z o.o., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Kancelaria Komornicza Elżbieta Głąb, Hydro-Eco-System Sp. z o.o., HARTWIG-TRANS Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach, DOSTER Sp. z o.o., LSI Software S.A., Centrum Nikiszowiec Sp. z o.o., ENPROM Sp. z o.o., "HPR-TKJ" Sp. z o.o., Urząd Gminy w Psarach, Sterling Fluid Systems Polska Spółka z Ograniczoną  Odpowiedzialnością, Proper Guard Sp. z o.o., ABC-Cars Sp. z o.o., Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zespół Nauczycielskich Kolegiów Językowych w Sosnowcu, BUDONIS Sp. z o.o.; , Elektrobudowa S.A, GIMNAZJUM NR 13 w Katowicach, Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych  " Montana"  Spółka Akcyjna, Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu, ADM w Sosnowcu, SILESIA Recycling Sp. z o.o., Techformont Sp. z o.o.; , Emedium Sp. z o.o.; , Biuro Kompleksowej Obsługi Firm "J&J"  s.c., Hale Namiotowe - Lesław Ciasnocha, ASI POLSKA Sp. z o.o.; , Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej, AKE Robotics Sp. z o.o., "CATBUD" Sp. z o.o., Zakład Budowy Maszyn OSSA Jan Ossa, JINFA Sp. z o.o., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, SL Poland Sp. z o.o., Polsoft Engineering Sp. z o.o., LOGIC POLSKA Sp. z o.o., Szkoła Podstawowa Im. Jana Ledwocha w Irządzach, Keraniss sp. z o.o., Elmech-Kazeten Sp. z o.o., CENTRUM BADAWCZE POWŁOK OCHRONNYCH CEBAPO SP. Z O.O., Gimnazjum im. Jana Pawła II w Irządzach, IFM Global Asset Management Sp. z o.o., Agencja Pracy i Doradztwa Personalnego InterKadra Sp. z o.o., DARMAN EUROPE SP. Z O.O., Instore Solutions Services Polska Sp. z o.o., "Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego, w Porębie Żegoty", Wingdoor Sp. z o.o. Sp.k., MARKET UBEZPIECZEŃ Sp. z o.o., BORDER 6 sp. z o.o., Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, 4 PARTNERS POLSKA Sp. z o.o., INTERCHEM Sp. z o.o., "Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON", Weigt Sp. z o.o., DOR-MED Polska Sp. z o.o., Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”, Nasza Era Sp. z o.o., Śląskie Centrum Finansowe G&K s.c., ZPR Elster, INTEGART Sp. z o.o., KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie w Dąbrowie Górniczej Piotr Nowerski, Dom Pomocy Społecznej Nr. 2 w Sosnowcu, LANKVELD INTERNATIONAL TRANSPORT Sp.z o.o., NUTRICO POLSKA Sp. z o.o., KOMORNIK SADOWY przy Sadzie w Dąbrowie Górniczej Piotr Nowerski, PMICOMBERA Sp. z o.o, CAT LC Polska Sp. z o.o., Przedszkole Nr 9 w Mikołowie, SSI SCHAFER Sp. z o.o., STAL-KRAK Sp.zo.o., "TSI" Sp. z o.o., KAZAR FOOTWEAR Sp. z o.o., AUDIT CONSULTING MUNICIPAL Sp. z o.o., Szkoła Podstawowa nr 5 w Mikołowie, "Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej, Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Górniczej mgr Jarosław Olech", Szkoła Podstawowa nr 4 w Mikołowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mikołowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mikołowie, WYDAWNICTWO "TRIADA" WOJCIECH WICHER, F.H. TYTAN, "Zakład Usług Wysokościowych S.C., Roman Walawski i BarbaraWalawska", AR-BUD Adam Rysiewicz, La Cantina E. Bułka J. Zakordoniec Sp. Jawna, AUTO TRUCK SPYRA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY, AGPM Sp. z o.o., SERVO COOL SP. Z O. O., "FESTA-TECH S.C. , P.i M. CZERNIK", "VEKTOR-BUD" spółka cywilna, PANACEUM Witold Osmański -Oliwia Hetak Sp. Jawna, IQFM Sp. z o.o, Titan Lux Sp. z o.o., Ośrodek Zdrowia w Sworach,Prywatna Szkoła Podstawowa Katarzyna Chlebek, Tombud Tomasz Bazgier, "ROMICO" Sp. z o.o, JD-Tols Polska Sp. z o.o, PRONOS Sp. z o.o, Agencja Niań i Opiekunek "RODZINA"; , InTec sp. z o.o., MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Rafał Borowski, Paweł Rybczyk Systemy i Doradztwo Informatyczne, Przedsiębiorstwo Budowlane "MAXBUD" Ryszard Maślanka, Exact Systems Sp. z o.o., POKKER OFFICE sp. j., RED SEVEN SP. Z O.O., Optimum Systemy Dekoracji Wnętrz Sp. z o.o., GAMA KOLOR PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PABIAŃCZYK LIDIA, „ORION” Zdzisław Cichorski, ODLOT Sp. z o.o., PERFORATOR Mikrotunelowanie Sp. z o.o., ProCreative Bartosz Wójcik, FIRMA HANDLOWA "KRONPEX" MARCIN IMACH, Marzyt Sp. z o.o.
 
 

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Zapoznaj się z polityką cookies klikając link Polityka Prywatności

SZKOLENIA BHP E-LEARNING

Szkolenia bhp e-learning EKOL-BHP Firma Usługowo - Doradcza,tel.: 32 724 08 07, kom 506 127 827. Zapraszamy na szkolenia bhp w formie e-learning dla pracodawców, pracowników administracyjno biurowych, kadry inżynieryjno-technicznej. (szkolenia BHP Śląsk, kursy bhp Śląsk, BHP Małopolska)

Szkolenia bhp

Szkolenia e-learning dla pracodawców

Szkolenia pracowników administracyjno biurowych

Szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej
Szkolenia bhp online